Tilbakekalling

Produktnavn: Isola Bio Cuisine Cocco
Artikkel nr. 2615
Best Før: dato 28.01.22 og 25.03.22
Lot: 210128 og 210325
Importør: Norganic
Produsent: IsolaBio
Opprinnelsesland: Italia

Årsak: Det er påvist etylenoksid i guargummi som er
benyttet i produksjonen av Isola Bio Cuisine Cocco.

Helsefare: Etylenoksid representerer ikke akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

Håndtering:
Produktet tømmes ut/ kastes i restavfall.
Viktig at det tas bilder med info som beskrevet under før dette gjøres.

Refusjon:
Ta bilde av produktene som ønskes kreditert. Lot og BF dato for sporbarhet skal komme frem på bilde. I tillegg ønsker vi info om antall kartonger som er ubrukt. Sendes til kundeservice@okoland.no sammen med navn, ordrenummer og kontonr.