HVORFOR VELGE ØKOLOGISK?

ØKOLOGISK MATPRODUKSJON HAR FOKUS PÅ, OG TAR VARE PÅ, JORDA VÅR, PÅ DYREHOLD, PÅ INNSEKTENE VÅRE.

ØKOLGISK MAT ER BEST FOR BÅDE DEG OG PLANETEN VÅR.

Levende matjord

Verdens matjord er blitt en stadig mer knapp ressurs. Ved økologisk drift dyrkes og ivaretas jorda like fullt som plantene som vokser der. Økologisk jord har et rikere liv med flere mikroorganismer og meitemark. Meitemarken bidrar til gjennomlufting, drenering og omsetting av organisk materiale. Bakterier, sopp og ørsmå organismer skaper en levende jord. Sammen gjør de jorda mer fruktbar.

 

Verdens viktigste

Biene er helt avgjørende for verdens matproduksjon. De pollinerer omkring en tredjedel av all mat vi spiser. Nå trues biene av en global massedød som blant annet skyldes utstrakt bruk av sprøytemidler. For bier og humler er økologiske gårder et fristed uten disse giftstoffene som de ellers utsettes for i landbruket. 

Økologisk mat gjør godt for… 

deg fordi den produseres uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og du unngår rundt 280 tilsetningsstoffer som er tillatt i all annen mat. Du er derved mindre utsatt for eksponering av stoffer som kan innebære en helseskadelig belastning. I tillegg har økologiske matvarer ofte høyere innhold av antioksidanter, enkelte vitaminer, mineraler og sunne fettsyrer.

…miljøet fordi økologisk landbruk tar utgangspunkt i naturens samspill ved å ta vare på livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr og insekter. Økologisk landbruk baseres i stor grad på fornybare og lokale ressurser.

… dyra fordi det legges til rette for deres naturlige behov. Det stilles større krav til plass, både ute og inne, enn det som ellers gjelder i konvensjonell drift. Fôret skal være økologisk med begrenset bruk av kraftfôr. Både høner, griser og drøvtyggere har tilgang til økologisk grovfôr. Dette gir et godt grunnlag for trivsel og dyrevelferd. 

 

Frukt og grønt 

Økologisk frukt sprøytes ikke med kjemisk-syntetiske insektmidler. Det er ikke tillatt å bruke voks til behandling av overflaten eller soppmidler for å forlenge holdbarheten. Frukten har et naturlig utseende og det er trygt å bruke skallet, også fra sitrusfrukter. Økologisk frukt inneholder ofte mer antioksidanter fordi frukten bygger opp sitt eget immunforsvar mot angrep fra skadedyr og sykdommer.

 

I produksjonen av økologiske grønnsaker benyttes heller ikke kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Siden økologiske grønnsaker gjødsles naturlig tar det litt lenger tid før de er høsteklare. Til gjengjeld inneholder de ofte mindre vann og dermed mer smak og næring per kilo. Flere undersøkelser viser at økologiske grønnsaker ofte har et høyere innhold av antioksidanter, enkelte vitaminer og mineralerFor å være sikker på at produktet du kjøper er økologisk se etter disse merkene.

          

Korn 

Flere undersøkelser viser mindre farlige muggsoppgifter i økologisk dyrket korn enn i annet korn. I stedet for kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, bruker bonden husdyrgjødsel og vekstskifte. Med vekstskifte varieres det som dyrkes på arealene over tid. Dette reduserer skadedyr, ugress og sopp. Kjemisk-syntetiske sprøytemidler og monokultur bryter ned det biologiske mangfoldet i jordbruks- og kulturlandskapet mens økologisk jordbruk har en oppbyggende effekt. Mange bønder som dyrker økologisk korn har tatt i bruk gamle kornsorter som emmer, enkorn, spelt og svedjerug

                                                                                                                              

Egg

Betegnelsen «frittgående høner» brukes om høner som kun går inne. Økologiske høner får også gå ute og følge sine naturlige instinkter. De hakker i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre småkryp. De får også brukt vingene. Hønene får
kun ø
kologisk fôr, og i hønsehuset skal det være tilgang på dagslys. Om natten skal det være mørkt slik at hønene får hvile. 

Melk 

Økologiske melkekyr er ofte ute på beite og spiser gras og kløver. Minimum 60 % av fôret skal være grovfôr, ikke kraftfôr. På økologiske enger vokser et mangfold av planter, fordi det ikke brukes kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Dyrene har derved et variert kosthold som gir sunn og frisk melk. Økologisk melk har ofte gunstig fettsyresammensetning og høyere andel omega-3. Spesielt om sommeren er slike ernæringsmessige forskjeller mellom økologisk melk og annen melk målbare, fordi økologiske kyr er mer ute på beite.

Kjøtt

Alle husdyr på økologiske gårder lever mest mulig i samsvar med naturlig adferd og behov. De skal kunne gå ute i frisk luft hele året, og de får selvfølgelig økologisk fôr. Utelivet, godt fôr og god plass inne gir dem et godt immunforsvar. Økologisk drift gir kjøtt av høy kvalitet, både smaksmessig og ernæringsmessig. Kjøtt fra økologiske dyr har ofte en sunnere fettsyresammensetning og høyere andel omega-3. 

Vin 

Druer er blant den frukten som sprøytes mest. Flere nyere studier avdekker derfor høy grad av sprøytemiddel rester i vin. Økologisk og biodynamisk vin lages på druer dyrket uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Det er begrensninger på bruk av flere tilsetningsstoffer, blant annet er sorbinsyre forbudt, og det er krav til lavere innhold av svoveldioksid og sulfitter enn i konvensjonell vin. Stadig flere vinbønder legger om til økologisk produksjon.

GMO 

Genmodifiserte organismer (GMO) er ikke tillatt i økologisk landbruk. Globalt sett er det økende bruk av genetisk modifiserte (GM) planter. Særlig land i Sør- og Nord-Amerika og i Asia utvikler landbruksvarer med hjelp av genteknologi. Økologisk landbruk har alltid avvist å ta i bruk produkter fra denne teknologien og argumentene våre handler om helserisiko, miljørisiko og etikk. 

 

Økologisk landbruk i en sulten verden

Fattigdom og sult skyldes fordelingspolitikk og ikke matmangel! Det produseres nok mat til å mette jordas befolkning, men langt fra alt havner på tallerkenen. Omkring 1/3-del av verdens matproduksjon kastes eller blir borte som svinn. De aller fleste av verdens fattigste lever på landsbygda. De ernærer seg med småskalalandbruk, og forskning viser at økologiske metoder har størst potensiale. Et vestlig, konvensjonelt landbruk er ikke bærekraftig på verdensbasis. Det er for ressurskrevende, og reduserer derfor mulighetene for framtidens generasjoner til å brødfø seg. Derfor må videreutvikling av økologiske metoder, basert på allsidighet og bruk av lokale, fornybare ressurser benyttes mer. 

 

Bekreftet økologisk og bruk av Ø-merket

    

 

Begrepet økologisk er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra Debio eller et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Ø-merket er din garanti for at varen er økologisk. Du finner merket på mat- og drikkevarer, samt på pyntegrønt, tekstiler og kosmetikk.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet også for økologiske produkter, men har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. I samarbeidet med Mattilsynet arbeider Debio med
regelverk og tolkninger av dette. Mattilsynet f
ører også tilsyn med Debio.

Debios kontroll omfatter gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Alle, også Økoland og Norganic, blir kontrollert med revisjon av Debio minst én gang i året.

 

Kilde: Norganic AS, Økologisk Norge og Debio