Samfunnsansvar

 Vi alle har et samfunnsansvar ovenfor våre medmennesker, dyr, planter og ikke minst de fremtidige generasjonene som skal arve jorda vår.

Alt henger sammen, så når du handler økologisk bidrar du til et bedre felleskap. Bedre dyrehold og matvarer som ikke er sprøytet med helse- og miljøskadelige plantevernmidler gir sunnere mennesker. Jorda og vannet vårt blir ikke forurenset med en haug av kjemikalier som ødelegger det som egentlig er fornybare naturressurser. Økologiske produkter, dyrehold og jordbruk er det som sikrer velferden for oss alle, og gir oss en fremtid der vi kan vokse og trives!

 

Matsvinn

Vet du hva du kan gjøre for å redusere matsvinn i ditt eget hjem? Har du luktet, smakt eller sett på maten du er tvilende på? Når du sitter igjen med matrester etter middagen blir de morgendagens lunsj eller restemiddag? I Norge kastes det store mengder med mat hvert år og en del av vårt samfunnsansvar er faktisk å redusere dette. Neste gang du sitter igjen med masse kokte poteter etter middagen så tenk på om det kan bli morgendagens potetsalat eller pyttipanne!

I Økoland har vi inngått samarbeid med lokale aktører som kan ta imot råvarene med dårlig dato og bruke dem til andre formål, og på den måten bidrar vi til samfunnet vårt.

 

Matkontakt

Mattrygghet kommer alltid først! Dermed følger vi strenge regler for at våre lokaler, mat og emballasje er i henhold til regelverket. Du skal kunne stole på maten du får levert fra oss.

 

 

Hvordan vet vi at en vare er økologisk?

For å være sikker på at produktet du kjøper er økologisk se etter disse merkene.

 

                    

                                                                                                                                          

 

Debio

Vi er Debio-sertifisert og fokuserer på matglede kombinert med et godt vareutvalg innen økologiske produkter. Debio er garantisten for at varer som er merket med godkjenningsmerker er produsert på
en økologisk og bærekraftig måte.

Debios slagord er Fordi du bryr deg! og det står for at vi bryr oss om jorda, dyra og maten vi spiser. Vi kunne ikke vært mer enige! Den fantastiske jobben Debio gjør ved å sørge for at alt med stempelet deres er økologisk og bærekraftig gir oss alle en trygghet i hverdagen vår.

I Norge er økologisk matproduksjon og omsetning regulert av økologiforskriften. Denne er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og er basert på EU-standarden for økologisk produksjon. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. 

I samarbeidet med Mattilsynet arbeider Debio med regelverk og tolkninger av dette. Mattilsynet fører også tilsyn med Debio.

 

Økologisk Norge

Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon. Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor. Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkningen som styrer samfunnsutviklingen.

Økologisk Norge har 10 gode grunner for hvorfor du skal velge økologiske produkter:

  1. Du får mat uten rester av sprøytemidler.
  2. Du får mat med mer smak.
  3. Du får rene varer uten sminke (fargestoffer eller kunstige tilsetningsstoffer).
  4. Økologiske dyr har bedre forhold.
  5. Økologisk landbruk ødelegger ikke vannet vårt.
  6. Bevar en rik og ren natur.
  7. Naturlig mat er sunn fornuft.
  8. Nei takk til genmanipulert mat.
  9. Ø-merket står for grundig kontroll.
  10. Økologi er bra for utviklingsland.

 

Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og
glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Vi har standardmedlemskap i Grønt Punkt.

 

Materialvalg

Så langt regelverket tillater det prøver vi alltid å bruke miljøvennlig emballasje og forpakning. Vi bruker blant annet komposterbare pakkechips av vegetabilsk stivelse og esker laget av resirkulert papp. Vi prøver også å bruke minst mulig plast, men enkelte produkter pakkes ekstra for å redusere fare for skade og luktoverføring på andre produkter.

 

 

Giftfri skadedyrbekjempelse

Vi har en giftfri løsning for skadedyrkontroll, levert av Pelias.

 

 

Kildesortering

Så langt det lar seg gjøre, prøver vi å gjenbruke materialene vi henter inn. Avfallet sorteres, paller leveres til gjenbruk og vi prøver å kaste minst mulig mat.

 

 

Miljøfyrtårn

Vi jobber kontinuerlig med bevisste valg rundt miljøet og vi er stolte av å ha vært en Miljøfyrtårn-bedrift siden 2017. I 2018 fikk vi besøk av daværende ordfører i Klepp, Ane Mari Braut Nese, hvor vi fikk utdelt Miljøfyrtårn-sertifikatet for første gang. Siden den gang har vi opprettholdt kriteriene og tatt bevisste valg med tanke på miljø slik at sertifiseringen har blitt opprettholdt.

 

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat fra Stiftelsen Miljøfyrtårn, og de stiller en rekke krav til bedrifter som ønsker å være Miljøfyrtårn. Vi har iverksatt en rekke tiltak for å møte disse kravene, som i stor grad er knyttet til energibruk, avfallshåndtering, innkjøp og transport. Alle tiltakene skal støtte opp om målet om en fremtidsrettet og bærekraftig virksomhet. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

 

Transport

Vi i Økoland samarbeider med PostNord Norge på distribusjon.  En viktig årsak til valget av PostNord er at de har en bevisst miljøstrategi.  Målsettingen til PostNord er å redusere 60% av CO2-utslippene innen 2030.  Allerede nå i 2020 har de oppnådd 20% reduksjon og i vårt samarbeid har vi som mål at våre leveranser skal skje med nullutslippsbiler.  Allerede i 2021 vil faktisk en god del av distribusjonen vår skje med nullutslippsbiler, særlig i de største byene. 

 

Støtte til veldedige formål

Vi deler hvert år ut støtte til veldedige formål som Misjonsalliansen, CARE og Kirkens Nødhjelp.